VIRKSOMHETEN VÅR

Kjernevirksomheten vår er å bygge og vedlikeholde jernbane, men vårt samlede tjenestetilbud er mer omfattende.

Infranord er spesialister på vedlikehold og bygging av jernbane og sporvei, maskintjenester, elkrafttjenester samt jernbanetekniske komponenter og produkter.

ANDRE FORRETNINGSOMRÅDER

Bild på en kraftstation bakom ett stängsel

KRAFT

Infranord er ledende innenfor svensk jernbanestrøm og håndterer om lag 60 prosent av landets ikke-linjebundne elkraftinstallasjoner på nesten 70 prosent av Sveriges areal.

En gul spårbytesmaskin som lägger ny räls på plats

MASKIN

Infranord Maskin tilbyr et rikt utvalg skinnegående maskiner, kjøretøy, verkstedtjenester og teknisk utstyr tilpasset jernbanen. Disse brukes både i Infranords egne og i eksterne prosjekter. 

Ett teknikhus som sätts ihop i Infranord Components fabrik

COMPONENTS

Infranord Components produserer og selger utstyr for signalteknikk samt prefabrikkerte jernbaneprodukter. For å sikre kvaliteten og redusere installasjonstiden på jernbanesporet, blir produktene i størst mulig grad ferdigstilt i verkstedet vårt i Nässjö.

Infranords mätvagn står still i ett snöigt landskap.

MÅLING

Måleavdelingen har spesialisert seg innenfor jernbanespesifikk måling og tilbyr målevogner og ikke-ødeleggende utprøving av skinner. På grunnlag av regelmessige måling og kontroll kan man iverksette vedlikeholdstiltak som øker trafikksikkerheten og opprettholder kvaliteten på anlegget.