Om Infranord

Infranord er Nordens ledende jernbane entreprenør. Vi bygger og vedlikeholder jernbane med fokus på kundetilfredshet, sikkerhet, bærekraft og lønnsomhet.

Infranord er Nordens ledende jernbane entreprenør. Vi bygger og vedlikeholder jernbane med fokus på kundetilfredshet, sikkerhet, bærekraft og lønnsomhet.

Infranord’s ambisjon er å bidra til høyere standard, bedre punktlighet og høyere kapasitet for jernbanen. Infranord ansatte har god erfaring fra arbeid med anlegg og bred teknisk kompetanse i underbygging-, spor-, elektro-, signal- og tele- feltet. I det norske markedet tilbyr vi våre tjenester innenfor drift, vedlikehold og anlegg. Vi tar ansvar for både utførelse og totalentreprenør prosjekter. Infranord leverer høy kvalitet og god service.