Skip to main content Skip to footer

BÆREKRAFT

Med effektiv, sikker og bærekraftig jernbanetransport bidrar Infranord til en bærekraftig samfunnsutvikling og oppnåelse av nasjonale klimamål.

SIKKERT ARBEIDSMILJØ

Infranord ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for både nåværende og fremtidige medarbeidere. Vi streber etter et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø som er fritt for diskriminering og krenkende særbehandling, og som har gode arbeidsforhold og utviklingsmuligheter. Vi driver et tydelig systematisk sikkerhetsarbeid, noe som er helt vesentlig i vår bransje. 

BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

For Infranord handler økonomisk bærekraft om at vi skal oppnå langsiktig lønnsomhet uten at det går ut over miljømessig eller sosial bærekraft. Vi er opptatt av kvalitet i leveranser, krav til forretningsetikk og prosesser som muliggjør stabile leveranser til våre kunder.

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Infranord arbeider systematisk med langsiktig bærekraft. Vår miljøpåvirkning består hovedsakelig av CO₂-utslipp, bruk av kjemiske produkter samt avfallshåndtering. Vår strategiske plan for å redusere CO₂-utslipp går blant annet ut på å øke andelen fossilfritt drivstoff i maskiner og kjøretøy.

Infranord arbeider for å skape en fremtid der vi sammen med våre kunder løser bærekraftutfordringene samfunnet står overfor.

Sara Selegran
Sjef for bærekraft og sikkerhet
sara.selegran@infranord.se