Skip to main content Skip to footer

FRAMTIDSSÄKRAD INFRASTRUKTUR

Infranord skapar framtidssäkrad infrastruktur som stärker samhället genom ökad mobilitet som sammanför människor, gods och platser.

JOBB OCH KARRIÄR

Med generationer av erfarenhet och ny kunskap bygger vi infrastruktur för framtiden. Läs mer om karriärmöjligheterna på Infranord och bli en del av vårt marknadsledande lag.

Senaste nyheter

2024-01-30
Infranord har tilldelats basunderhållskontrakt för Jönköpingsbanan
Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att utföra basunderhåll av järnvägsanläggningen Jönköpingsbanan. Anbudssumman uppgick till 545 MSEK.
2023-12-13
Infranord har tilldelats drift och underhåll av SL:s järnvägsanläggningar samt spårvägsanläggningar
Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tilldelat Infranord två kontrakt som omfattar drift och underhåll av SL:s järnvägsanläggningar och pendeltågsdepåer respektive SL:s spårvägsanläggningar för teknikområdena bana, el och signal.
2023-11-16
Nytt koncept för mer effektiva byggen och byten av kontaktledningsanläggningar
Nu lanserar Infranord ett nytt koncept för mer effektiva byggen och byten av kontaktledningsanläggningar på den svenska och norska marknaden. Samtidigt investerar Infranord i en ny modern maskinpark för kontaktledningsbyten som, tillsammans med de maskiner vi redan har för att bygga fundament, ger oss en modernare och effektivare metod för byten av kontaktledningsanläggningar.