Information till dig som ska skicka en leverantörsfaktura till Infranord AB

Vi på Infranord AB vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på och värnar om miljön.
From den 1 september 2020 tar Infranord AB inte emot pappersfakturor eller e-mailfakturor.
Detta gäller samtliga fakturor som skickas till Infranord AB förutom fakturor adresserade till Infranord AB Components, FE310, 838 73 Frösön.

Du kommer då att ha två olika alternativ att välja mellan för att skicka dina fakturor elektroniskt till Infranord AB:

  • E-faktura via Peppol eller SVE-fakturafil

  • Webbfaktura via Opus Capita fakturaportal. Länken för att ta er vidare till fakturaportalen finner ni under stycket "Fakturaportal" nedan. 

Vi ser fram emot att ni fortsättningsvis skickar era fakturor till oss elektroniskt. Vårt organisationsnummer är 556793-3089 men observera att ni inte kan skicka elektroniska fakturor via vårt organisationsnummer utan ni måste ange vårt GLN nummer eller vårt Peppol id.

Vid ev. frågor som inte är tekniska kontakta gärna leverantorsreskontra@infranord.se

 

E-Faktura

Att skicka E-faktura är snabbt, säkert och miljövänligt. 

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0 och tar i första hand emot fakturor den vägen.

Om ni inte har möjlighet att skicka via PEPPOL, så har vi möjlighet att även ta emot e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0.

Bilagor kan bifogas i format pdf, jpeg, tiff eller png och varje fil får vara max 1 Mb men det går att bifoga flera filer till samma faktura. Det går inte att använda specialtecken i filnamnet t ex &, %, @ osv och inte svenska tecken som å, ä och ö eller tyska ü.

Notera att en PDF-faktura inte räknas som en elektronisk faktura.

 

Fakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis. 

Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:• Företagsnamn och adress• Organisationsnummer• Momsregistreringsnummer• BetalningsuppgifterFakturaportalen säkerställer att rätt information finns med så att vi snabbt ska kunna hantera fakturan samtidigt som du direkt kan se att vi mottagit fakturan. Du kan registrera ditt företag och börja fakturera redan idag.Bilagor kan bifogas i format pdf, jpeg, tiff eller png och varje fil får vara max 1 Mb men det går att bifoga flera filer till samma faktura. Det går inte att använda specialtecken i filnamnet t ex &, %, @ osv och inte svenska tecken som å, ä och ö eller tyska ü.För att registrera fakturor i fakturaportalen så klicka på följande länk: Registrera fakturor i fakturaportalen

Video som visar hur leverantören registrerar sig som ny användare i fakturaportalen

Video som visar hur leverantör till Infranord registrerar en faktura i fakturaportalen

Användarmanual Infranords fakturaportal (pdf)

User manual for the invoice portal (pdf)

Om det uppstår tekniska frågor/problem kopplade till registreringen av fakturor i fakturaportalen och ni behöver kontakta OpusCapita leverantörssupport, gå till denna sida OpusCapita leverantörssupport

Fakturaadresser

PEPPOL

Fakturor till Infranord AB skickas i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0. Vårt PEPPOL-id är 0088:7350005120702.

Svefaktura

Ett alternativ till Peppol är att använda vår VAN-tjänst. Kontakta er VAN-operatör för anslutning och vår operatör är Opus Capita. För detta alternativ tar Infranord emot Svefaktura 1.0. Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7350005120702.

Adresser

Observera att nedanstående adress enbart avser fakturor som skickas elektroniskt eller registreras via fakturaportalen. Infranord AB tar INTE emot pappersfakturor.Infranord AB

Leverantörsreskontran

Box 648

801 27 GävleDet är enbart fakturor som är beställda till Infranord AB Components med nedanstående adress som kan skickas som pappersfaktura eller X-mejl. Infranord AB Components

FE 310

838 73 FrösönObservera att adresserna ovan endast avser fakturor. Orderbekräftelser, anbud, avtal, och följesedlar samt övrig post ska skickas till respektive postadresser inom Infranord.Påminnelser ska skickas till:Infranord AB

Leverantörsreskontran

Box 648

801 27 Gävleeller till vår mailadress leverantorsreskontra@infranord.se

Fakturamärkning

Krav på obligatorisk märkning av fakturor till Infranord

För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara märkt på rätt sätt.
De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning av metallskrot kommer att returneras.Minimikrav på märkning:• Bolagsnamn - Ange fullständigt bolagsnamn• Referensperson - Ange för- och efternamn på beställaren• Ett resursid samt AO nummer. Resursid får ni från er beställare och det är antingen 4 alfanumeriska tecken eller 5 numeriska tecken. AO nummer är 5-7 numeriska tecken och det är viktigt att det inleds med AO1234567. Undantag gäller för Infranord AB Components där fakturorna ska märkas med beställningsnummer.

Placering av resursid för fakturor via Peppol eller Sve
Observera att det enbart är resursid som ska registreras in i nedanstående taggar. AO nummer måste stå i ett annat valfritt fält.

Peppolfaktura
I filen för Peppol Bis Billing format ska resursid placeras i tagg:
cbc:BuyerReference

OBS! Nedanstående resursid är ett exempel
<cbc:BuyerReference>JAJ6</cbc:BuyerReference>

Svefaktura
I filen för Svefaktura ska resursid placeras i tagg:
RequisitionistDocumentReference

OBS! Nedanstående resursid är ett exempel
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>JAJ6</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Vid frågor gällande märkning av fakturor kan ni maila leverantorsreskontra@infranord.se Infranords organisationsnummer och VAT-nummerInfranords organisationsnummer 556793-3089
Infranords VAT-nummer SE556793308901Omvänd skattskyldighetByggtjänster
Infranord omfattas av omvänd skattskyldighet och om fakturan avser byggtjänster ska informationstext om detta samt både vårt och säljarens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.

Vi kan tyvärr inte hantera fakturor som innehåller tjänster som både är momsbelagda samt omfattas av omvänd skattskyldighet.

Metallskrot
Omvänd skattskyldighet för handel med avfall och skrot för vissa metaller. Om vi som säljare får en självfaktura/avräkning som köparen har utfärdat ska informationstext om detta samt både vårt och köparens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.

Samtliga självfakturor/avräkningar ska mailas till kundreskontra@infranord.se