Dovrebanen

​Kostnadsrammen på Fellesprosjektet er 10,1 milliarder NOK, hvorav 4,9 milliarder på Jernbaneverket. Dette er første trinn på Dovrebanen på den store InterCity satsingen.

Infranords kontrakt omfatter både spor- og kontaktledningsarbeid. Kontrakten startet opp i juli 2013 og skal være ferdigstilt sommeren 2016.                              

I løpet av 2011 og 2012 har Infranord utført forberedende arbeider på strekningen, blant annet boring av fundamenter for kontaktlednings- master, ombygging av kontaktledning samt bygging av hensettings-område på Eidsvoll stasjon. 

For denne kontrakten skal Infranord også levere en del av jernbanemateriellet. Infranords eget selskap for produksjon og ombygging/vedlikehold av jernbaneprodukter, Infranord Components har fått oppdraget med å levere ferdigsveisede master for kontaktledning, utliggere og hengemaster i aluminium for montasje i tunnel. Materialet prefabrikkeres på verkstedet i Nässjö, Sverige slik at kun sluttmontasjen gjenstår ute i sporet. Å ferdigstille materialet så langt det går før leveranse ut til prosjektet er svært kostnadseffektivt siden arbeidstiden i sporet minsker.