Infranord Norge gjør Sørlandsbanen bedre

Infranord Norge skal bygge et nytt kontaktledningsanlegg med AT-transformasjonssystem for Bane NOR på den 150 km lange strekningen mellom Neslandsvatn og Kristiansand. Kontraktsverdien er på rett over 1000 mill. kroner.

Sverre Kjenne Bane NOR og Rolf Roverud, administrerende direktør for Infranord Norge

Den nye anlegget kommer til å effektivisere strømdistribusjonen og vil gi togene korrekt spenningskvalitet. Dette vil også gjøre det mulig for flere og tyngre tog å trafikkere strekningen.

– Jeg er svært fornøyd med at Infranord får denne muligheten til å bidra til økt transportkapasitet på jernbanen i Norge. Vi har en etablert organisasjon i Norge med dyktige medarbeidere, og oppdraget gir oss mulighet til ytterligere å styrke vår posisjon som jernbaneentreprenør i Norge, sier Henrik Løfgren, VD for Infranord konsernet.

Prosjektet innebærer demontering av det gamle anlegget og innstallasjon av nye master og ny kontaktledning med AT-transformasjonssystem. Dette inkluderer boring, etablering av fundamenter og montering av mer enn 3000 master, samt arbeid innen lav- og høyspenning, tele og signal.

– Vi ser frem til et spennende prosjekt lengst sør i Norge, der vi får brukt vår kompetanse innen prosjektledelse, fundamentboring og kontaktledningsarbeid. Med et sterkt fokus på sikkerhet i arbeidet skal vi levere høy kvalitet til kunden vår, Bane NOR, og bidra til viktig fornyelse av jernbanen i Norge, sier Rolf Roverud, administrerende direktør for Infranord Norge.

– Vi har nøkkelressurser på plass til dette prosjektet, men det kommer mange spennende prosjekter fremover også innen jernbanen i Norge. Vi jakter derfor flere dyktige medarbeidere til organisasjonen vår. Fremfor alt trenger vi prosjektledere, anleggsledere og fagarbeidere med jernbaneteknisk kompetanse, samt blant annet medarbeidere innenfor sikkerhet, sier Rolf Roverud.


Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Rolf Roverud, adm.dir. infranord Norge AS, +47 911 67 581
Rolf.roverud@infranord.se 

Henrik Løfgren, VD Infranord AB, +46 10-121 70 00
henrik.lofgren@infranord.se

Cecilia Granath, kommunikasjonssjef Infranord AB, +46 734-39 26 21
cecilia.granath@infranord.se