Vår cookiepolicy

På denna webbplats www.Infranord.se används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att vi ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

 

Our Cookie Policy

This website is using cookies.

If you do not accept this please turn off cookies in your web browsers security settings. You can also set the web browser so you get a warning every time this website tries to place a cookie on your computer.

Cookies are small text files that are stored on the users computer. Cookies are used to improve the sites usability, for example to adjust the site to the visitors wishes, options or interests.

Personal information that is stored by the user is saved to optimize the experience. We do not share any of this information to a third party

There are two types of cookies used on this site:

  • A permanent cookie that is placed on the visitors computer for a limited time.
  • A sessions cookie that is placed temporary on the visitors computer while the the session ends and is removed once the web browser is closed.

Anyone who visits a website that uses cookies should be informed that they are used, what the purpose of the cookies are and how to avoid receiving them, this according to the law about electronics communication (SFS 2003:389)