Underhåll

Mätning och underhåll av järnvägsspår

​Infranord är den ledande aktören i Sverige inom underhåll av järnvägsanläggningar. Våra starkaste konkurrensfördelar är vårt unika kunnande om de svenska järnvägsanläggningarna, en hög teknisk kompetens, starkt fokus på säkerhetsfrågor och en välutrustad maskinpark med god geografisk täckning.

Som största aktör på leverantörssidan är Infranord väl förberett för nya uppdrag. Infranord har god kunskap om järnvägsanläggningarna i hela Sverige och arbetar proaktivt för att definera kommande behov.  

Våra vanligaste tjänster inom underhåll: 

  • Besiktning
  • Halkbekämpning
  • Komponentbyten
  • Spår- och banunderhåll
  • Mekanisk vegetationsreglering
  • Vintertjänster