Kat x9 spår- och tunnelbehörighet

Kursbeskrivning
Utbildning för personer som ska beträda SL:s spårområden eller tillsammans med en tillsyningsman arbeta i spårmiljö.

All utbildning och examination genomförs på svenska. För att kunna följa utbildningarna och klara de obligatoriska proven måste kursdeltagaren därmed ha grundläggande kunskap i det svenska språket. Är du osäker på om dina kunskaper är tillräckliga finns det ett test på folkuniversitet. Språkkunskapen bör vara inom lägst nivå B1.
SSÄ SÄB-0475 Krav gällande språkkunskaper vid beträdande av spårområde

Hälsokrav
Giltigt läkarutlåtande: Kat x9 inklusive drog- och alkoholtest. Observera att läkarutlåtandet inklusive drog- och alkoholtest inte får vara äldre än sex månader vid utbildningstillfället. Undersökningen måste genomföras av giltig FLÄK-läkare (Förtroendeläkare) enligt SLs hälsoföreskrift. Detta då läkaren måste vara bekant med de särskilda förhållanden som gäller i SLs spårmiljöer. Utlåtanden som är genomförda av ej giltig FLÄK-läkare med SL behörighet godkännes ej. För mer information, se SLs hälsoföreskrift. 

Läkarutlåtandet ska skickas in tillsammans med beställningsblankett. I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga kursbokningar utan giltigt läkarutlåtande.

SL:s hälsoföreskrift

SL:s föreskrift om missbruksförebyggande

Observera att om medarbetaren ska vidareutbildas inom 6 månader bör Transportstyrelsens läkarutlåtande användas TSFS 2019:113 avseende tunnelbana och spårväg inklusive drog- och alkoholtest; TSFS 2019:112 avseende järnväg inklusive drog- och alkoholtest

Kursfakta
Längd: 8 timmar
I utbildningen ingår praktisk övning. 
Ladda ner kurshäftet Säkerhet i spår

Övrigt
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och periodisk utbildning. 

Pris
Grund: 2950 kr exklusive moms per deltagare.
Periodisk: 2650 kr exklusive moms per deltagare.

Åldersgräns
18 år

Aktuella kursdatum
Grund: 23/11, 7/12, 4/1, 18/1, 1/2., 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6.
Periodisk: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se

Boka din utbildning här!

Glöm inte att skicka in läkarutlåtande inkl. drog- och alkoholtest vid beställning.