Kat x9 spår- och tunnelbehörighet

Kursbeskrivning
Utbildning för personer som ska beträda SL:s spårområden eller tillsammans med en tillsyningsman arbeta i spårmiljö.

All utbildning och examination genomförs på svenska. För att kunna följa utbildningarna och klara de obligatoriska proven måste kursdeltagaren därmed ha grundläggande kunskap i det svenska språket. Är du osäker på om dina kunskaper är tillräckliga finns det ett test på folkuniversitet. Språkkunskapen bör vara inom lägst nivå B1.
SSÄ SÄB-0475 Krav gällande språkkunskaper vid beträdande av spårområde

Hälsokrav
Giltigt läkarutlåtande: Kat x9 inklusive drog- och alkoholtest. Observera att läkarutlåtandet inklusive drog- och alkoholtest inte får vara äldre än sex månader vid utbildningstillfället. Undersökningen måste genomföras av giltig FLÄK-läkare (Förtroendeläkare) enligt SLs hälsoföreskrift. Detta då läkaren måste vara bekant med de särskilda förhållanden som gäller i SLs spårmiljöer. Utlåtanden som är genomförda av ej giltig FLÄK-läkare med SL behörighet godkännes ej. För mer information, se SLs hälsoföreskrift. 

Läkarutlåtandet ska skickas in tillsammans med beställningsblankett. I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga kursbokningar utan giltigt läkarutlåtande.

SL:s hälsoföreskrift

SL:s föreskrift om missbruksförebyggande

Observera att om medarbetaren ska vidareutbildas inom 6 månader bör Transportstyrelsens läkarutlåtande användas TSFS 2019:113 avseende tunnelbana och spårväg inklusive drog- och alkoholtest; TSFS 2019:112 avseende järnväg inklusive drog- och alkoholtest

Kursfakta
Längd: 8 timmar
I utbildningen ingår praktisk övning. 
Ladda ner kurshäftet Säkerhet i spår

Viktigt innan du bokar en trafiksäkerhetsutbildning

  • Ditt företag måste först godkännas och vara registrerat i Trafikförvaltningens behörighetsregister Sitrus BHR. Ansökan kan ta några dagar.

Ansök hos Trafikförvaltningen här : sitrusadmin@sl.se

  • Innan kursstart behöver en trafikmedicinsk hälsoundersökning göras. I den ingår ett alkohol-och drogtest. Boka in undersökningen i god tid innan kursstart för att vara säker på att du hinner få provsvaren. Hälsoundersökningen ska genomföras av läkare som är godkänd att utföra dessa undersökningar.

Använd blanketten som finns under Hälsokrav. Skriv ut och ta med till läkaren! 

För att undvika onödiga kostnader bokas inte deltagare innan bekräftelse av registrering och intyg från hälsoundersökningen har inkommit. Om något av detta saknas vid kursstart kommer deltagaren inte kunna delta och full kursavgift faktureras.

Övrigt
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och periodisk utbildning. 

Pris
Grund: 2950 kr exklusive moms per deltagare.
Periodisk: 2650 kr exklusive moms per deltagare.

Åldersgräns
18 år

Aktuella kursdatum
Grund: 24/5, 7/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12.
Periodisk: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se

Boka din utbildning här!

Glöm inte att skicka in läkarutlåtande inkl. drog- och alkoholtest vid beställning.