Infraskolan - specialister på utbildningar inom järnväg

Vi levererar grund- och repetitionsutbildningar inom trafik-, el-, och signalsäkerhet.

Våra utbildningar är kvalitetssäkrade och genomförs av certifierade utbildare med hög kompetens inom respektive utbildningsområde. Vi erbjuder och genomför utbildningar i hela landet för Infranords medarbetare samt för externa kunder och samarbetspartners.

Från och med 2023 finns det återigen möjlighet för dig som extern kund att delta på Infraskolans årliga fortbildningstillfällen.

Kursutbud

Exempel på grundutbildningar som vi erbjuder är:

  • Att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA)

  • Skydd- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD)

  • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd (BASÄTSM)

  • Olycksplatsansvarig (OPA)

  • Faktainsamlare m.fl.

Vill du göra en förfrågning kopplat till våra utbildningar?
Kontakta Infraskolan@infranord.se