Infranord Servicemaskiner

Infranord har en omfattande maskinflotta för järnvägsunderhåll och projektverksamhet.

Vi hyr ut spårgående maskiner till såväl egna som andra kunders entreprenader. Vårt flexibla upplägg kan inkludera löpande underhåll, felavhjälpning, driftstöd och support, där kunden själv framför fordonet och kan fokusera på produktionen.

Vi tillhandahåller bland annat följande kategorier av spårgående arbetsmaskiner för uthyrning:

  • Motortrallor
  • Liftmotorvagnar
  • Snösopar och snösugar
  • Befästningsmaskiner och andra TSA-klassade maskiner
  • Tvåvägsfordon så som lifträlsbilar och svetsrälsbilar

"Med ett brett utbud av olika maskintyper kan vi erbjuda kunden en mängd olika lösningar" 

Våra experter finns för rådgivning och offertförfrågningar. Kontakta oss. 


Maria Nilsson
Maskinägare Liftmotorvagnar
010-121 23 86
maria.nilsson@infranord.se 


Göran Simonsson
Maskinägare Tvåvägsfordon
010-121 25 07
goran.simonsson@infranord.se 


Bjarne Andersson
Maskinägare Motortrallor     
010-121 22 55
bjarne.andersson@infranord.se


Joakim Öberg
Maskinägare Snömaskiner, befästningsmaskiner
010-121 78 03
joakim.oberg@infranord.se