Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 2021             

15 februari 2022

Årsstämma

28 april 2022

Delårsrapport januari - mars 2022 

28 april 2022

Delårsrapport januari - juni 2022 

15 augusti 2022

Delårsrapport januari - september 2022 

28 oktober 2022