Menu

Finansiell kalender

 

2019  
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 2020-03-20
   
2020  
Delårsrapport kvartal 1 2020-04-29
Delårsrapport kvartal 2 2020-08-12
Delårsrapport kvartal 3 2020-10-22
Bokslutskommuniké, kvartal 4 2021-02-11
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 2021-03-22