Finansiell kalender

 

Delårsrapport januari - juni 2022  15 augusti 2022
Delårsrapport januari - september 2022  28 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022 15 februari 2023
Årsstämma 2023 27 april 2023