Ordförande

Jan Bardell

Erfarenheter: Vd för olika Vattenfall-bolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. Vd och koncernchef One Nordic AB, vd och koncernchef Argynnis Group AB samt vd Climeon AB.

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Zazz Energy AB, Studsvik AB, samt styrelseledamot i SOS Barnbyar.

Ledamot

Ulrika Danielsson

Född: 1972
Invald: 2020

Erfarenhet: CFO Castellum, styrelseledamot i Castellum-anknutna bolag samt Slättö Förvaltning AB.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: CFO/Chef Affärsstöd Atrium Ljungberg, samt styrelseuppdrag inom Atrium Ljungberg-koncernen. Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet i Pandox AB (publ).

Ledamot

Sven-Erik Bucht

Född: 1954
Invald: 2020

Erfarenhet: Landsbygdsminister i svenska regeringen mellan 2014–2019, riksdagsledamot 2010–2019, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda.

Utbildning: Företagsekonomi, Luleå tekniska universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Copperston Resources AB och Pensionsmyndigheten. Sveriges representant i Nordiska Rådets Gränshindersråd. Enskild firma, bedriver där skogs- och jordbruk.

Ledamot

Lucien Herly

Född: 1980
Invald: 2021

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom Vattenfallkoncernen. 

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik (KTH, Ecole Polytechnique), diplomerad finansanalytiker (IFL)

Övriga uppdrag: Anställd i Regeringskansliet.

Ledamot

Charlotte Bergman

Född: 1963
Invald: 2022

Erfarenhet: Vd ELU Konsult AB, Vd Strängbetong AB, flera ledande befattningar inom NCC-koncernen, styrelseuppdrag Svevia.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi i Linköping 1988.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande ELU Konsult AB, HRP AS och Svefa AB, samt övriga bolag i Svefakoncernen. Styrelseledamot FastPartner AB samt Infrea AB med dotterbolag. Tf VD och koncernchef Infrea AB.

Ledamot

Caroline Ottosson

Född: 1968
Invald: 2022

Erfarenhet: Anbudsdirektör och senior rådgivare Keolis Sverige AB, Direktör och chef Anläggningar och system (Assets) Swedavia AB, Chef Trafikförvaltningen Region Stockholm samt VD SL och Waxholmsbolaget, Stf generaldirektör med flera ledande roller inom Trafikverket, Vägdirektör Vägverket Region Mitt och Ekonomidirektör Lantmäteriet.

Utbildning: Civilingenjör (KTH), inriktning teknisk lantmätare L-87, IFL Handelshögskolan Stockholm.

Övriga uppdrag: Anbudsdirektör och senior rådgivare Keolis Sverige AB. Styrelseordförande i Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI samt styrelseuppdrag i Viati Konsult AB.

Ledamot

Magnus Meyer

Erfarenhet: Vd för flera bolag i WSP-koncernen, bl a WSP Europe AB och WSP Sverige AB. Vd och koncernchef Tengbomgruppen AB, samt olika roller inom GE Capital.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat KTH.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande HiQ International AB och styrelseuppdrag i Vasakronan AB, Coor Service Management AB, Kinnarps AB, Aktiebolaget Fagerhult, Slättö Förvaltning AB, MW Group AB, Belatchew Arkitekter AB, Ashton Invest AB och Corporate Fiber Technologies i Sverige AB.

Arbetstagarrepresentant

Henrik Eneroth

Född: 1967
Invald: 2016

Utbildning: Spårbunden kommunikation, 3-årig gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

Arbetstagarrepresentant

Håkan Englund

Född: 1970
Invald: 2010

Utbildning: El-teleteknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Per-Ola Axelsson Åhl

Född: 1967
Invald:
 2022

Utbildning: 4-årig gymnasium el/tele teknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Lars-Erik Mott

Född: 1960
Invald: 2016

Utbildning: Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Saco. Projektledare kalkylering. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.