Menu

Koncernledningen

 

Henrik Löfgren, Verkställande Direktör
henrik.lofgren@infranord.se

Charlotte Lindahl, CFO 
charlotte.lindahl@infranord.se

Johan Andersson, Regionchef Mitt
johan.andersson@infranord.se

Eva Axelsson, Regionchef Nord
eva.axelsson@infranord.se 

Jörgen Jumark, Regionchef Syd
jorgen.jumark@infranord.se


Miriam, Lewinschal, Chefsjurist
miriam.lewinschal@infranord.se 

Pierre Makdessi, Chef Personal och Säkerhet. 
pierre.makdessi@infranord.se

Rolf Roverud, Administrerende Direktør Infranord Norge
rolf.roverud@infranord.se 

Mikael Åstrand, Affärschef & t f Kommunikationschef 
mikael.astrand@infranord.se 

Mansour Ahadi, Chef Maskin
mansour.ahadi@infranord.se

Madeleine Segerquist, Chef Verksamhetsutveckling
madeleine.segerquist@infranord.se