Menu

Koncernledningen

 

Henrik Löfgren, Verkställande Direktör
henrik.lofgren@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 2019

Erfarenhet: Divisionschef Infra NCC Infrastructure, divisionschef Roads AB, affärsområdeschef SVEVIA AB.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Luleå tekniska universitet

Charlotte Lindahl, CFO 
charlotte.lindahl@infranord.se

Född: 1969
Anställd sedan: 2019

Erfarenhet: CFO Svensk Markservicekoncernen, chefsbefattningar inom ekonomi på Investor AB, Teracomkoncernen samt 3G Infrastructure Services AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Johan Andersson, Regionchef Mitt
johan.andersson@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 1993

Erfarenhet: NCC Mättekniker.

Utbildning: Tekniskt gymnasium, högskolestudier i ekonomi

Eva Axelsson, Regionchef Nord
eva.axelsson@infranord.se 

Född: 1969
Anställd sedan: 2018

Erfarenhet: VD Elnät samt styrelseordförande Fibernät, Skellefteå Kraft, regionchef E.ON Värme Sverige, VD och styrelseordförande i flertal dotterbolag i Ragn-Sellskoncernen.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet

Jörgen Jumark, Regionchef Syd
jorgen.jumark@infranord.se

Född: 1961
Anställd sedan: 1979

Erfarenhet: Arbetschef, platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare, fordonsförare, spårsvetsare.

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Miriam Lewinschal, Chefsjurist
miriam.lewinschal@infranord.se 

Född: 1980
Anställd sedan: 2012

Erfarenhet: Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet

Pierre Makdessi, Chef Personal och Säkerhet. 
pierre.makdessi@infranord.se

Född: 1979
Anställd sedan: 2017

Erfarenhet: Chef Hälsa och Säkerhet E.ON., distributionschef fjärrvärme E.ON., driftchef E.ON.

Utbildning: Högskoleingenjör data och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola.

Rolf Roverud, Administrerende Direktør Infranord Norge
rolf.roverud@infranord.se 

Född: 1958
Anställd sedan: 2017

Erfarenhet: Koncernchef Scana Industrier, vice koncernchef och direktör persontåg NSB, direktör Saga petroleum.

Utbildning: Masterexamen från Norwegian School of Management.

Mikael Åstrand, Chef Affärsutveckling och Marknad
mikael.astrand@infranord.se 

Född: 1971
Anställd sedan: 2016

Erfarenhet: Affärschef Lantmännen Agro Oil, produktchef Lantmännen Agro Oil.

Utbildning: Dr. materialvetenskap, civilingenjör materialfysik, Uppsala universitet.

Mansour Ahadi, Chef Maskin
mansour.ahadi@infranord.se

Född: 1959
Anställd sedan: 2020

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom NCC, chefsbefattningar inom Svevia, chefs- och produktutvecklingsbefattningar inom Vägverket.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers

Madeleine Segerquist, Chef Verksamhetsutveckling
madeleine.segerquist@infranord.se