Pressmeddelande

2023-02-15

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Infranord bokslutskommuniké januari - december

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 636 (1 701) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 258 (1 060) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 40 (35) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 33 (26) MSEK 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 215 (294) MSEK

Januari – december

 • Orderingången under perioden var 3 719 (4 728) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 787 (7 378) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 296 (4 102) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 108 (89) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 82 (63) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 343 (572) MSEK

– Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 194 MSEK jämfört föregående år till 4 296 MSEK. Även rörelsemarginalen stärktes till 2,5 procent med ett rörelseresultat motsvarande 108 MSEK. I resultatet ingår engångskostnader motsvarande 25 MSEK för pågående effektiviseringsarbete. Orderstocken är fortsatt hög även om vi haft en lägre orderingång jämfört med 2021. Jag är mycket nöjd med den positiva resultatutvecklingen som till stor del beror på ökad effektivisering i maskinverksamheten, förbättrad projektstyrning samt framgångarna för vår norska verksamhet, som under året levererat ett mycket starkt resultat, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Peter Viinapuu, VD Infranord
Telefon: 010-121 70 00
peter.viinapuu@infranord.se
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord
Telefon: 010-121 28 18
charlotte.lindahl@infranord.se