Pressmeddelande

2023-02-09

Infranord har tilldelats uppdrag att förlänga Gammelstads bangård

Infranord har fått i uppdrag att förlänga och uppgradera Gammelstads bangård utanför Luleå. Anbudssumman uppgår till 163 MSEK.

Projektet omfattar en förlängning av bangården för att underlätta för tågmöten samt arbeten med bland annat bullerskydd, landskapsanpassning, servicevägar och belysning. På bangårdsområdet byggs cirka 4500 meter spår, elva växlar samt nya kontaktledningar och nätstationer.

– Vi ser fram emot att bidra till en mer effektiv bangård som kommer kunna hantera både tyngre och längre tåg samtidigt som miljön förbättras för de boende i närområdet, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Projektet genomförs i sju etapper och beräknas vara klart hösten 2024.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

peter.viinapuu@infranord.se  

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
johan.andersson@infranord.se