Pressmeddelande

2021-11-29

Infranord har tilldelats Basunderhåll järnväg på Värmlandsbanorna

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår som kan utlösas ett år i taget, eller båda åren vid samma tillfälle. Anbudssumman uppgår till 812 MSEK.

– Jag är oerhört glad för detta beslut. Tillsammans med Trafikverket kan vi fortsätta utveckla vårt framgångsrika arbete med Basunderhåll Järnväg på Värmlandsbanorna. För Infranord och våra duktiga medarbetare innebär det att vi också fortsättningsvis har en mycket stark och långsiktigt hållbar ställning i området, säger Jörgen Jumark, regionchef Syd.

Infranord har idag cirka 80 medarbetare som arbetar med basunderhållet på sträckan.

– Värmlandsbanorna är ett viktigt kontrakt för oss. Vi har idag en etablerad organisation i regionen som nu får fortsätta det viktiga uppdraget att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Henrik Löfgren, VD för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Henrik Löfgren, VD, 010-121 70 00
henrik.löfgren@infranord.se

Jörgen Jumark, Regionchef Syd, 010-121 69 10
jorgen.jumark@infranord.se