Menu

Pressmeddelande

2019-10-25

Fokus på säkerhet och lönsamhet

Infranord kvartal 3 2019

Juli – september

 •  Orderingången under perioden var 776 MSEK (827)
 •  Intäkterna uppgick till 993 MSEK (1 073)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (21)
 •  Periodens resultat uppgick till -4 MSEK (13)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,09)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (-48)

Januari – september

 • Orderingången under perioden var 2 678 MSEK (2 090)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 239 MSEK (6 262)
 • Intäkterna uppgick till 2 944 MSEK (3 069)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 MSEK (53)
 • Periodens resultat uppgick till -7 MSEK (35)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 MSEK (-77)
 •  Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 919 (1 877)

-      Med fokus på säkerhet och lönsamhet samt pågående effektiviseringar, ser jag framtiden an med tillförsikt. Infranord har en hög potential även om det finns utmaningar i branschen på kort sikt säger Infranords VD Henrik Löfgren.