Pressmeddelande

2022-08-15

Historisk hög orderstock och positiv resultatutveckling

Infranord delårsrapport januari - juni

April – juni

 • Orderingången under perioden var 736 (1 588) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 206 (1 178) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 87 (60) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 67 (47) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,50 (0,35) SEK 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 (69) MSEK

Januari – juni

 • Orderingången under perioden var 2 766 (2 247) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 8 143 (6 961) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 997 (2 070) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 (16) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 15 (10) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,07) SEK 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 (258) MSEK.

– Jag är mycket nöjd att Infranord förbättrat lönsamheten. Vi har också fått fortsatt förtroende att säkerställa basunderhållet för Västkustbanan Väst. Vår historiskt höga orderstock ger oss möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten med fokus på affärsmässighet och effektivisering, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord, Telefon: 010-121 70 00, henrik.lofgren@infranord.se
Charlotte Lindahl, CFO Infranord, Telefon: 010-121 28 18, charlotte.lindahl@infranord.se