Menu

Pressmeddelande

2019-08-02

Rekordlåg olycksfrekvens

Delårsrapport Q1 2019 InfranordDelårsrapport Q1 2019 InfranordInfranord kvartal 2 2019

April – juni 2019

Orderingången under perioden var 618 MSEK (695)

Intäkterna uppgick till 1 131 MSEK (1 214)

Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (86)

Periodens resultat uppgick till 38 MSEK (65)

Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,48)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (-15)

Januari - juni 2019

Orderingången under perioden var 1 901 MSEK (1 263)

Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 437 MSEK (6 524)

Intäkterna uppgick till 1 951 (1 997)

Rörelseresultatet uppgick till -16 MSEK (32)

Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (23)

Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,17)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (-29)

Antal anställda vid periodens utgång uppgick till 1 911 (1 863)

-      Infranord har prioriterat säkerhet och skydd i många år och vi kan nu glädjas åt att olycksfallsfrekvensen för första halvåret var så låg som 2,5 olyckor per miljon arbetade timmar jämfört med 3,4 under samma period föregående år säger Infranords t.f. VD Anders Nygårds.