Menu

Pressmeddelande

2020-08-12

Ett kvartal utan stor påverkan av Coronapandemin och med stärkt orderingång

Infranord kvartal 2 2020

April – juni
•    Orderingången under perioden var 834 (618) MSEK 
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 136 (1 131) MSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till 61 (33) MSEK
•    Periodens resultat uppgick till 49 (23) MSEK
•    Resultat per aktie uppgick till 0,36 (0,17) SEK 
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 (-26) MSEK

Januari – juni
•    Orderingången under perioden var 2 117 (1 901) MSEK 
•    Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 980 (6 437) MSEK
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 860 (1 951) MSEK 
•    Rörelseresultatet uppgick till -38 (-16) MSEK
•    Periodens resultat uppgick till -29 (-18) MSEK
•    Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,14) SEK 
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102 (-14) MSEK
•    Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 853 (1 911) 
•    Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning

-    Rådande Coronapandemin har haft begränsad påverkan på Infranords verksamhet och därmed resultat under andra kvartalet. Sjukfrånvaron har varit låg och projekten har inte påverkats väsentligt av brist på material eller reservdelar.

Orderingången under andra kvartalet har stärkts och uppgick till 834 MSEK (618 MSEK), säger Infranords VD Henrik Löfgren.