Menu

Pressmeddelande

2019-12-09

Infranord varslar

Infranord varslar 51 personer med anledning av bolagets bristande lönsamhet. Förhandlingar gällande uppdaterad organisation inleds under december månad och övertalighet kommer att förhandlas i januari.

Infranords målsättning är att säkra bolagets lönsamhet långsiktigt genom effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets organisation till rådande marknadssituation.