Pressmeddelande

2022-05-03

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utförande av underhåll av lok och arbetsfordon vilket stärker bolagets tjänsteerbjudande.

Infranord spårriktare

Entity in Charge of Maintenance (ECM), eller underhållsansvarig enhet på svenska, används som begrepp för ett företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk på Europeiska unionens järnvägsnät ska det ha en registrerad underhållsansvarig enhet med de kompetenser som krävs för att styra underhållet av fordonet. Från och med 16 juni 2022 ska denna ECM vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

- Certifieringen stärker Infranords erbjudande som helhetsleverantör av transporter och maskinella tjänster för järnvägsentreprenader, men också som leverantör av underhållstjänster för järnvägsfordon. Vi säkrar därmed möjligheterna att utföra underhåll av Infranords egna maskiner samt erbjuda uthyrning, underhåll och reparationer till externa aktörer, säger Mansour Ahadi, maskinchef på Infranord.
 

För mer information kontakta:

Mansour Ahadi, maskinchef Infranord
010-121 42 52
mansour.ahadi@infranord.se

Catrin Lundell, affärschef Maskin, Service & Uthyrning
010-121 27 11
catrin.lundell@infranord.se