Menu

Pressmeddelande

2021-10-15

Infranord har tilldelats Basunderhåll järnväg för Västkustbanan Väst

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 596,3MSEK.

– Att vi nu får förnyat förtroende av Trafikverket gällande Basunderhåll Västkustbanan Väst är mycket glädjande! Vi kan i och med detta fortsätta vårt framgångsrika arbete i denna för oss mycket viktiga entreprenad. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av vårt starka arbetssätt i nära samarbete med Trafikverket, säger Jörgen Jumark, regionchef Syd.

Infranord har idag cirka 50 medarbetare som arbetar med basunderhållet på sträckan.

– Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige får fortsatt förtroende att säkerställa basunderhållet för Västkustbanan Väst. Vi har idag en etablerad organisation i regionen som fortsätter det viktiga uppdraget att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Henrik Löfgren, VD för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Henrik Löfgren, VD, 010-121 70 00
henrik.löfgren@infranord.se

Jörgen Jumark, Regionchef Syd, 010-121 69 10
jorgen.jumark@infranord.se