Menu

Pressmeddelande

2021-06-29

Infranord vinner basunderhåll för Malmö sydöstra Skåne

Infranord har tilldelats Basunderhåll järnväg för Malmö sydöstra Skåne.

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 655 MSEK.  

-    Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige får Trafikverkets förtroende att säkerställa basunderhållet i detta viktiga uppdrag och därmed stärker sin position i regionen, säger Henrik Löfgren, VD Infranord. 

-    Det är en glädjens dag hos Infranord i Region Syd. Tilldelningen av Basunderhåll Malmö sydöstra Skåne ger oss möjlighet att bygga upp en ny stark organisation för att genomföra detta viktiga uppdrag. Etableringen kommer också att utgöra en fin bas för övriga affärsmöjligheter i berörd geografi, säger Jörgen Jumark, Regionchef Syd, Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.