Pressmeddelande

2022-05-19

Infranord har tilldelats Basunderhåll järnväg för Västkustbanan Väst

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 548 MSEK.

– Att vi efter överprövningar och nytt anbudslämnande får förnyat förtroende av Trafikverket gällande Basunderhåll Västkustbanan Väst är mycket glädjande! Vi kan i och med detta fortsätta vårt framgångsrika arbete i denna för oss mycket viktiga entreprenad. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla vårt samarbete med Trafikverket, säger Angelika Bohlin, regionchef Syd på Infranord.

Det nya kontraktet för Västkustbanan Väst gäller från den 1 april 2023 och omfattar nio bandelar med cirka 493 000 spårmeter järnväg.

– Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige får fortsatt förtroende att säkerställa basunderhållet för Västkustbanan Väst. Vi har en väletablerad organisation i regionen som har lång erfarenhet av underhåll på denna sträcka. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga uppdrag så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Henrik Löfgren, vd, 010-121 70 00, henrik.löfgren@infranord.se

Angelika Bohlin, regionchef Syd, 010-121 69 10 angelika.bohlin@infranord.se