Menu

Pressmeddelande

2021-04-28

Förbättrat resultat och ökad omsättning

Infranord kvartal 1 2021

Januari – mars 
•    Orderingången under perioden var 659 (1 283) MSEK 
•    Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 546 (7 281) MSEK 
•    Nettoomsättningen uppgick till 892 (724) MSEK 
•    Rörelseresultatet uppgick till -44 (-99) MSEK 
•    Periodens resultat uppgick till -37 (-78) MSEK 
•    Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,58) SEK 
•    Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 194 (-49) MSEK 
•    Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning
    
-    Det är glädjande att Infranord har högre omsättning samt förbättrat resultat och kassaflöde jämfört med första kvartalet föregående år. Omsättningen uppgick till 892 (724) MSEK.
 
-    Säkerhet är Infranords främsta prioritet och under mars hade bolaget inga olyckor i verksamheten. Arbetet med att stärka vår säkerhetskultur fortgår, säger Infranords VD Henrik Löfgren.