Varför Infranord

Vi erbjuder dig:

  • Personlig och professionell utveckling
  • Att på riktigt få bidra till ett hållbart samhälle
  • En säker arbetsplats
  • Att vara en del i ett pålitligt och kunnigt team

Infranord är en möjliggörare för hållbar samhällsutveckling, men också för personlig och professionell utveckling. Vi vill vara ett hållbart föredöme med ett tydligt säkerhetsarbete och en kultur som utgår från våra värdeord Tillsammans, Respektfullt och Professionellt. På så sätt inkluderar vi och tar tillvara all kraft som finns i vårt företag. Med generationer av kunskap skapar vi framtidens spår.

Infranords kultur utgår från värdegrunden och bolaget strävar efter att stå för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade, få rätt förutsättningar att göra ett bra arbete och utvecklas som yrkespersoner, oavsett ålder, ursprung, kön och bakgrund. Vi verkar för ett moget ledarskap, utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare och goda möjligheter att göra karriär inom bolaget. Tillsammans bygger vi en kultur där kompetens och förmågor ska tas tillvara.

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1700 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
Cirka 4 miljarder SEK. 

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge