Skip to main content Skip to footer

Cirkuläritet och ökad hållbarhet genom livstidsförlängning av spårgående fordon

Infranord har under 2021 påbörjat ett projekt att livstidsförlänga befintliga spårgående fordon av typen MPSV (Multi Purpose Service Vehicle), ofta kallade ”Kockumstrallor”. De multifunktionella servicefordonen används i Infranords underhållskontrakt.

Syftet med att livstidsförlänga Kockumstrallorna är att modernisera, förbättra och utöka funktionaliteten hos befintliga fordon med cirkuläritet och ökad hållbarhet i fokus. Detta livstidsförlängningsprojekt omfattar inledningsvis fem fordon. Livstidsförlängningen medför att omkring 15 ton nyproducerat stål inte kommer behöva köpas in, detta genom att återanvända fordonets ram, axlar och hjul (avser MPSV2 då axlar och hjul helt byts ut i MPSV1-fordonen). Bromsarna renoveras och övriga system konstrueras om och byggs upp med ny modern teknik som uppfyller miljö-, säkerhet- och arbetsmiljökrav. Bland annat monteras en modern motor in med högsta miljöklass vilken uppfyller dagens krav på avgasutsläpp och kan köras på förnybar diesel (HVO100).

Både förare och underhållspersonal från Infranord deltar i projektet för att säkerställa att fordonen blir så användarvänliga och funktionella som möjligt. Hytten konstrueras om för att bli mer platseffektiv och ge bättre sikt för föraren. Resultatet blir en modernare, tystare och mer vibrationsdämpad arbetsmiljö.

Projektet planerar även att se över design och placering av komponenter för att underlätta underhållsarbetet.