Menu

Pressmeddelande

2021-08-10

Mikael Åstrand på Infranord går vidare för nya utmaningar

Mikael Åstrand, chef Affärsutveckling och marknad, har valt att sluta på Infranord. Han går vidare till roll som vd för ett mindre utvecklingsbolag.

Mikael började på Infranord 2016 som forskning- och utvecklingschef och har sedan dess också haft roller som regionchef för norra regionen, chef Teknik- och affärsutveckling och nu senast chef för Affärsutveckling och marknad.

- Jag tackar Mikael för alla hans insatser för Infranord. Han har bidragit till företagets utveckling inom många områden och jag önskar honom lycka till med de nya utmaningarna, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD

Telefon: 010-121 70 00

henrik.löfgren@infranord.se