Menu

Finansiell kalender

 

2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsredovisning 2017

 

2018-02-15

2018-03-26

2018

Delårsrapport 1, 2018

 

2018-04-26

Delårsrapport 2, 2018 2018-08-01
Delårsrapport 3, 2018 2018-10-26
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15
Årsredovisning 2018 Datum ännu inte satt