Sign In
Vi utvecklar framtidens infrastruktur

Hallandsås

​Infranord har utfört två av de fyra järnvägsentreprenaderna som löpte parallellt och fick den 8,7 km långa tunnelsträckningen med dubbelspår klar i god tid till invigningen 2015.

Läs mer

Infranord deltar i projekt Olskroken

​Infranord har tillsammans med PEAB och WSP fått förtroendet att delta i projekt Olskroken planskildhet.

Läs mer

Sveriges längsta järnvägsbro

Infranord är med och bygger Marieholmsbron i Göteborg. När den står klar fördubblar den järnvägskapaciteten.​

Läs mer

Våra projekt

 

Lä​s om våra pågående och
genomförda proj​ekt.

 

 

 

Järnvägsarbete i totalmörker

Infranord anlägger 12,3 dubbelspår i tunnel mellan Holme och Nykirke på Vestfo​​ldbanen.

Läs mer

Årsredovisningen för 2015


Ett starkt resultat för 2015 om 152 miljoner kronor före skatt och en stark orderingång.      Rapporter

Följ oss på sociala medier