Styrelse

​​​

    ​​​​

Eva Färnstrand, ordförande

Född: 1951​​​​​​​​
Invald: 2012

Erfarenhet: Tidigare brukschef för Södra Cell Mönsterås, vd vid Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Tidigare styrelseuppdrag Profilgruppen (ordförande), Domsjö Fabriker, Södra Cell och Handelsbankens regionbank Stockholm City.​​
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga styrelseuppdrag:
Indutrade AB, Sveaskog AB, Inlandsinnovation AB och Saminvest AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Inte anställd i Regeringskansliet.


Magnus Jonasson, ledamot

Född: 1956
Invald: 2015

Erfarenhet: Tidigare platschef för Bombardier i Västerås, vd för Balfour Beatty Rail AB, fordonsdirektör för SJ AB samt ledande befattningar inom ALSTOM och ABB.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga styrelseuppdrag: AQ Trafo AB och Ellagro AB. Inte anställd i Regeringskansliet.


Johan Skoglund, ledamot

Född: 1962
Invald: 2012

Erfarenhet: Vd och koncernchef JM AB. Tidigare olika befattningar inom JM AB.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ledarskapsutbildning på Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Castellum AB och Mentor Sverige. Inte anställd i Regeringskansliet.


Per Westerberg, ledamot

Född: 1951
Invald: 2015

Erfarenhet: Förutvarande riksdagens talman, näringsminister och riksdagsman. Tidigare ordförande i familjeföretag inom tillverkningsindustri, elgrosshandel och fastigheter. Tidigare ledamot i Affärsverket FFV och vide ordförande i Post- och telestyrelsen. Olika befattningar inom SAAB och Scania.  

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: AB Vaktslottet, FHW Fastigheter i Sverige, Martin Rinds Stiftelse och EHFF (stiftelse). Inte anställd i Regeringskansliet.


Agneta Kores, ledamot

Född: 1960
Invald: 2009

Erfarenhet: Vd Stena fastigheter Göteborg AB, tidigare Länsöverdirektör i Västra Götalands län, vd på Familjebostäder i Göteborg AB, Regionchef vid Banverket samt fastighetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Utbildning: Master of civil engineering vid Chalmers tekniska högskola. 

Övriga styrelseuppdrag: BoPlats Göteborg AB, Fastighetsägarna GFR AB, Stena Fastigheter Göteborg AB inkl. dotterbolag och Vasallen AB. Inte anställd i Regeringskansliet.


Gunilla Spongh, ledamot

Född: 1966
Invald: 2009

Erfarenhet: CFO Preem, tidigare chef internationella affärer och CFO Mekonomen AB samt ledande befattningar inom Cashgueard, Enea och Electrolux. 

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi.

Övriga styrelseuppdrag: B&B Tools (publ) och AQ Group (publ). Inte anställd i Regeringskansliet.

 

Kristina Ekengren, ledamot

Född: 1969
Invald: 2017

Erfarenhet: Kansliråd vid Näringsdepartementet, tidigare kansliråd vid Finansdepartementet, departementssekreterare Finansdepartementet. Finansanalytiker Delphi Economics. 

Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Akademiska Hus, Teracom Group och VisitSweden. Anställd i Regeringskansliet.


Jörgen Lundström, arbetstagarrepresentant

Invald: 2010

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.


Håkan Englund, arbetstagarrepresentant

Invald: 2010

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.


Lars-Erik Mott, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2016

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.


Henrik Eneroth, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2016

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.