Pressmeddelande

2018-08-01

Hög aktivitet och bra resultat

Infranords arbete på Getingmidjan sommaren 2018 3

Infranord kvartal 2, april – juni 2018

• Orderingången under perioden var 695 MSEK (1 303)

• Intäkterna uppgick till 1 214 MSEK (1 037)

• Rörelseresultatet uppgick till 86 MSEK (46)

• Periodens resultat uppgick till 65 MSEK (36)

• Resultat per aktie uppgick till 0,48 kr (0,27)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 MSEK (-14)

Infranord januari – juni 2018

• Orderingången under perioden var 1 263 MSEK (1 833)

• Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 524 MSEK (7 612)

• Intäkterna uppgick till 1 997 MSEK (1 726)

• Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (-6)

• Periodens resultat uppgick till 23 MSEK (-5)

• Resultat per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,04)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (-27)

• Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 929 (1 810)

- Hög aktivitet gör att kvartalet och första halvåret genererat en högre omsättning och ett starkare resultat än motsvarande period föregående år. Infranord har under kvartalet vunnit viktiga kontrakt men orderingången summerar ändå lägre än första halvåret 2017. Vi ser en ökad marknad för Infranords kärnaffär med start under 2019 vilket ger goda förutsättningar att balansera orderstocken på sikt säger Infranords VD Helene Biström.