Pressmeddelande

2018-05-08

Fortsatt samarbete gällande Olskroken i Göteborg

Trafikverket och Peab har tecknat kontrakt gällande Olskroken planskildhet i Göteborg. Infranord och WSP är underentreprenörer till Peab i detta kontrakt, där Infranord ansvarar för allt arbete vad gäller bana, el, signal och teleteknik. Projektet påbörjas omgående och löper fram till 2025.

Projektet är en fortsättning på entreprenaden som Infranord, Peab och WSP tilldelades i november 2015. Den nya järnvägssträckan kommer påtagligt förbättra det nuvarande järnvägsnätet vad gäller kapacitet och driftssäkerhet.

  • Samarbetet gällande Olskroken är ett viktigt infrastrukturprojekt för västra Sverige och jag är glad att Infranord är med och tillför spetskompetens vad gäller bana, el, signal och teleteknik säger Jörgen Jumark, regionchef Väst, Infranord. 

Hela projektet förväntas pågå under drygt tio år och vara klart år 2025.