Kat 25-35 Tillsyningsman Spårväg och Järnväg

Kursbeskrivning
Utbildningen ger behörighet att arbeta som tillsyningsman i säkerhetstjänst på följande banor: Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Spårväg City, Saltsjöbanan och Roslagsbanan.

Förkunskapskrav
Minst sex (6) månaders erfarenhet av arbete i säkerhetszonen enligt SL Tri eller lik-värdig erfarenhet från annan spårtrafikverksamhet samt minst tio arbetspass som tågvarnare. Av berörd arbetsgivare och utbildningsorganisation bedömts som lämplig enligt krav i SL Tri personalföreskrifter. Arbetsgivarens lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg ska, om registring i TF utbildnings- och behörighetsregister saknas, vara utbildningen till handa innan kursstart.
Giltig behörighet Heta Arbeten. 
Lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg för tillsynsman 

Hälsokrav
Giltigt läkarutlåtande: TSFS 2019:113 avseende tunnelbana och spårväg inklusive drog- och alkoholtest; TSFS 2019:112 avseende järnväg inklusive drog- och alkoholtest. I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga kursbokningar utan giltigt läkarutlåtande. Undersökningen måste genomföras av giltig FLÄK-läkare (Förtroendeläkare) enligt SLs hälsoföreskrift. Detta då läkaren måste vara bekant med de särskilda förhållanden som gäller i SLs spårmiljöer. Utlåtanden som är genomförda av ej giltig FLÄK-läkare med SL behörighet godkännes ej. För mer information, se SLs hälsoföreskrift. 

SL:s hälsoföreskrift

SL:s föreskrift om missbruksförebyggande

Kursfakta
Grund: 48 timmar (6 dagar).
I utbildningen ingår praktisk övning.

Periodisk: 4 timmar.
I utbildningen ingår endast teori.

Övrigt
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och periodisk utbildning. 

Pris
Grund: 17125 kr exklusive moms per deltagare.
Periodisk: 2575 kr exklusive moms per deltagare.

Åldersgräns
20 år

Aktuella kursdatum
Grund: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se
Periodisk: 

Boka din utbildning här!

Glöm inte att skicka in läkarutlåtande inkl. drog- och alkoholtest vid beställning.