Infranord Maskin

Infranord har en stark maskinflotta som är gemensam för Sverige och Norge. Vi tillhandahåller bemannade och obemannade spårgående maskiner och fordon både till våra egna järnvägsentreprenader och till externa kunder. Våra kompetenta medarbetare är redo att ta sig an de flesta projekt där våra kunder behöver oss.

  

Anläggning

Infranord utför nyanläggning eller byte av spår, ny- eller ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, byten av slipers och växlar samt komplexa signalinstallationer. 

 

Spårjustering

Infranord har en omfattande maskinflotta i Sverige och Norge och lång erfarenhet av kontroll och åtgärder som säkerställer att spårets läge är intakt. Ett bra spårläge är en förutsättning för att kunna köra tåg i höga hastigheter med god passagerarkomfort. 

 

Transport

Infranords lok används som dragfordon samt vid snöröjning. Tack vare Infranords specialtåg kan vi fylla på med stora kvantiteter makadam och tömma det jämnt och flexibelt. Vid uthyrning följer en QBX-operatör med och ansvarar för arbetet. Vi har även öppna vagnar för transport av slipers, rälslastning samt containers. 

 

Verkstadstjänster

Infranords verkstäder finns över hela Sverige. Våra kompetenta medarbetare utför besiktningar, reparationer, underhåll och felavhjälpning i fält.