Infranord Maskin

Infranord har en omfattande maskinflotta för anläggning, spårjustering och transporter. Vi tillhandahåller bemannade och obemannade spårgående maskiner, både till våra egna järnvägsentreprenader och till andra kunder. Våra kompetenta medarbetare är redo att ta sig an de flesta projekt där våra kunder behöver oss.

  

Anläggning

Infranord utför nyanläggning eller byte av spår, ny- eller ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, byten av slipers och växlar samt komplexa signalinstallationer. 

 

Servicemaskiner

Infranord har en omfattande maskinflotta för järnvägsunderhåll och projektverksamhet. Vi hyr ut spårgående maskiner till såväl egna som andra kunders entreprenader. Vårt flexibla upplägg kan inkludera löpande underhåll, felavhjälpning, driftstöd och support, där kunden själv framför fordonet och kan fokusera på produktionen.

 

Spårjustering

Infranord har en omfattande maskinflotta i Sverige och Norge och lång erfarenhet av kontroll och åtgärder som säkerställer att spårets läge är intakt. Ett bra spårläge är en förutsättning för att kunna köra tåg i höga hastigheter med god passagerarkomfort. 

 

Transport

Infranords lok används som dragfordon samt vid snöröjning. Tack vare Infranords specialtåg kan vi fylla på med stora kvantiteter makadam och tömma det jämnt och flexibelt. Vid uthyrning följer en QBX-operatör med och ansvarar för arbetet. Vi har även öppna vagnar för transport av slipers, rälslastning samt containers. 

 

Verkstadstjänster

Infranords verkstäder finns över hela Sverige. Våra kompetenta medarbetare utför besiktningar, reparationer, underhåll och felavhjälpning i fält. Med vår geografiska placering har vi styrkan som krävs för att hjälpa våra kunder både vid planerat underhåll och vid akuta stopp.