Nyheter från Infranord Kraft

September 2022
Infranords kraftgrupp vinner kontrakt i region Nord
Infranord har tilldelats utförande Ramavtal förebyggande underhåll kraftförsörjning el i region Sörmland. Uppdraget är en totalentreprenad och kommer pågå i 2 år med möjlighet till två options år. Det känns extra roligt att få fortsätta detta kontrakt då vi vid övergången var sittande entreprenör.

Maj 2022
Infranord satsar på att vidareutveckla den svenska kraftförsörjningen
Vill du vara delaktig i den största satsningen på infrastruktur i modern tid? Vill du arbeta inom en framtidsbransch som säkerställer miljövänliga transporter, energiinfrastruktur och kraftförsörjningsanläggningar? Är du en person som är lösningsorienterad och sätter säkerhet först? Då kanske du är vår nya kollega?

Februari 2022
Pilotprojekt i stärkt säkerhetskultur
Kraftgruppen har fått möjlighet att vara först ut i ett pilotprojekt vars mål är att stärka Infranords säkerhetskultur. Arbetet är del av Infranords strategiplan för 2022-2026 med målet att ha en säker arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Pilotprojektet kommer att pågå under våren och sommaren 2022 för att sedan utvärderas under hösten.

Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2016 uppdraget att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Väst. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom att de 2 sista optionsåren blivit utlösta fram till 2024.

Januari 2022
Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2018 haft uppdraget att utföra Underhåll av tågvärme och linjebunden kraft i Stockholm. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom 1 utlöst optionsår fram till 2023