Infranords Visselpipan

Infranord har en så kallad visselpipa för att Infranords medarbetare och andra intressenter på ett tryggt sätt ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Sådana missförhållanden kan till exempel vara:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
  • Miljöbrott
  • Säkerhetsbrister
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier


Visselpipan ska bara användas så som beskrivs ovan. Vid andra händelser ska ordinarie rapporteringsvägar användas alternativt mailadressen info@infranord.se.