Menu

Pressmeddelande

2019-04-05

Anders Nygårds tillförordnad VD för Infranord

Infranords Chef för produktionsstöd Anders Nygårds går idag in som tillförordnad verkställande direktör för Infranord fram till att Infranords nya verkställande direktör Henrik Löfgren tillträder.

Mikael Åstrand som fram till nu varit tillförordnad Verkställande direktör har avsagt sig uppdraget av personliga skäl. Åstrand kvarstår i rollen som Affärschef.

 

För mer information kontakta:

Eva Färnstrand, Ordförande, Infranord
eva@farnstrand.com