Menu

Pressmeddelande

2019-02-14

Hög omsättning för året

Infranord kvartal 4, 2018

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 329 MSEK (1478)
 • Intäkterna uppgick till 1 167 MSEK (1 192)
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (98)
 • Periodens resultat uppgick till 47 MSEK (76)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 MSEK (192)

Januari – december, 2018

 • Orderingången under perioden var 3 418 MSEK (3 749)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 439 MSEK (7 255)
 • Intäkterna uppgick till 4 236 MSEK (4 003)
 • Rörelseresultatet uppgick till 113 MSEK (174) och påverkades negativt av en större projektnedskrivning
 • Periodens resultat uppgick till 82 MSEK (134)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,61 SEK (0,99)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 MSEK (78)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 942 (1 825)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 41 MSEK (67 MSEK)

- Infranords rörelseresultat för helåret uppgick till 113 MSEK där resultatet tyngdes av en betydande förlust i ett enskilt projekt. Exkluderat förlustprojektet levererade resterande verksamhet en marginal som möter koncernens interna lönsamhetsmål säger Infranords VD Helene Biström.