Suksess for innenlandsk selskap med utenlandske røtter

minnessund.jpg

Da den norske regjeringen tredoblet sin investering i jernbaneprosjekter og deregulerte markedet for byggeprosjekter, økte etterspørselen etter jernbaneentreprenører. Det åpnet også dørene for at selskaper utenfor de norske grenser kan bidra i byggeprosjekter på norske spor.


Svensk effektivisering på norsk jord
Infranord Norge er et datterselskap av Sveriges ledende jernbaneentreprenør, Infranord AB, med 3000 ansatte og en markedsandel på 45 prosent. Gjennom samarbeidet med Sverige kan Infranord Norge tilby sine norske kunder høy kompetanse, gode menneskelige ressurser og en stor maskinpark til en svært konkurransedyktig pris.


– Sverige hjelper oss med anbudsrunder, maskiner, materialer og ressurser. Det effektiviserer vår jobb betraktelig, sier Roar Solhaug, adm.dir i Infranord Norge AS.


– Det sier seg selv at det er fornuftig å bruke all den erfaring og ressurser en bedrift har tilgang til. Siden vintersesongen er stille i alle skandinaviske land, kan vi spare penger ved regulering i antall personell etter årstidene.

 

Siden oppstarten i Norge i 2011 har selskapet oppnådd stor suksess. Første oppdrag ble utført ved en av Norges mest trafikkerte ruter; mellom Oslo og Hamar. Et 60 kilometer langt dobbeltspor skal rettes ut, og dermed redusere reisetiden med en halvtime hver vei. Infranord Norge stod gjennom 2011 for det forberedende arbeidet, som boring for fundament og flytting av høyspentstolper.


I 2012 skal Infranord Norge utarbeide slik sporjustering for Jernbaneverket på Sør-, Øst- og Vestlandet, og videre bygge ut sporene, samt bore for fundament ved Eidsvoll stasjon for å øke kapasiteten når de nyinnkjøpte togene skal trafikkere strekningen.

 

– Vi har kapasitet til å håndtere de fleste jobber. I Kiruna i Nord-Sverige har vi gjennom vinteren blant annet arbeidet med å anlegge jernbane nede i gruva. Å kunne bygge jernbane på 1365 meters dyp er svært avansert jernbaneteknologi, og det å jobbe i et firma som kan bidra så mye til jernbanenettverket i Norge er utrolig gøy, forteller Solhaug.