Ombygging av driftsbanegården i Ski

norge_430.jpg

Oppdraget i Ski er i full gang. Fire kilometer kabelkanaler er blitt bygget mellom Ski og Ås for å gi elforsyning til teknisk bygg som bygges ved den nye driftsbanegården i Ski. Jernbaneverket skal øke kapasiteten på Ski stasjon, og Infranord har fått oppdraget med blant annet å bygge fire nye spor for parkering av togene.

Innen arbeidet avsluttes for i år, skal Infranord legge om hovedsporene og to veksler. I løpet av våren 2014 starter Infranord på oppdraget med å bygge de nye parkeringsplassene for togene. Arbeidet skal etter planen avsluttes høsten 2014.

Ski stasjon bygges i tre faser. Den første ble gjennomført fra mai 2010 til mai 2011 og besto av omfattende kabeltrekkinger. Den andre fasen startet i mai 2012 og omfatter bygging av fire spor for parkering av persontog. Den siste fasen som pågår akkurat nå er den store ombyggingen av stasjonen.

Oppdraget Infranord utfører i Ski er den andre etappen på utbyggingen av Ski stasjon, som er en del av Follobanen. Follobaneprosjektet er et av de største infrastrukturprosjektene i Norge og skal være ferdig i 2020.

Hva Infranord utfører i oppdraget ”Ombygging av driftsbanegården i Ski”
- Bygging av 4 kilometer kabelkanaler for å gi strøm til stasjonen
- Legging av 6 nye veksler
- Legging av 2400 meter nytt spor
- Signalarbeider
- Lav- og høyspenningsarbeider i teknisk bygg (utføres av underentreprenøren Otera)