Minnesund

minnessund.jpg

Infranord Norge har i 2011/2012 utført kontaktledningsarbeider på strekningen Langset-Kleverud. Dette var forberedende arbeider for bygging av 17 km dobbeltspor, og inkluderte blant annet boring av fundamenter for kontaktledningsmaster. Det planlegges 60 kilometer dobbeltspor mellom Oslo og Hamar. Dette er for tiden et av Norges største vei- og jernbaneprosjekt.