Holm - Nykirke

Som en del av utbyggingen av den nye Vestfoldbanen stod Infranord for byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Holm - Nykirke. Av de 14,3 km med dobbeltspor befinner 12,3 km seg inne i tunell, som inkluderer nye Holmestrand stasjon. Det nye dobbeltsporet er bygget til å tåle tog som kjører i en hastighet opptil 250 km i timen, også inne i tunellene.

Med de erfaringene vi gjorde oss ved lignende arbeid på strekningen Langset – Kleverud var Infranord godt rustet til å utføre prosjektet. Ved å supplementere våre egne ressurser med ingeniører og maskiner fra søsterselskapet Infranord AB stilte vi godt rustet. Under hoved bruddet i November 2016 var det uventet en meter med snø, og vi fikk derfor en ekstra utfordring ved å måtte fjerne snøen og samtidig rekke å utføre planlagt innenfor den designerte tiden. Dette klarte vi med gode marginer, og det forekom ingen forsinkelse på togtrafikken.

Strekningen ble ferdigstilt i August 2016, og kortet ned reisetiden på strekningen med 5 minutter.