Farriseidet - Porsgrunn

Som et ledd i InterCity satsingen til Bane NOR bygges Vestfoldbanen ut; En del av dette arbeidet innebærer bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Farriseidet – Porsgrunn. Prosjektet innebærer bygging av 22,5 km med dobbeltspor og KL anlegg: av dette er 15,3 km med 7 tuneller, 1,5 km med 10 broer, og 5,8 km befinner seg i dagsone. Sporende vil ha en dimensjonert hastighet på opptil 250 km i timen.

Den nåværende banen mellom Farriseidet og Porsgrunn er 35 km lang; banen strekker seg gjennom flere rasutsatte partier, og toget må kjøre med redusert hastighet på strekningen, noe som har ført til at reisetiden med tog blir lang. Ved å bygge den nye strekningen reduseres reisetid mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 minutter til 12 minutter.

Med solid erfaring fra lignende prosjekter på strekningene Langset – Kleverud og Holm – Nykirke, var Infranord godt rustet til å utføre prosjektet..

Strekningen vil være ferdigstilt og tas i bruk fra og med september 2018.