Besiktigelse

Webb_Besiktning.jpg

Skal dere bygge et nytt anlegg? Eller er det aktuelt å bytte ut en veksel eller mindre spordel? Samme hvor stor og omfattende nybyggingen er, kontrollerer våre besiktigelsesmenn at anlegget oppfyller kundebehov.

Innen besiktigelse arbeider vi innenfor områdene:

Ibruktagandebesiktning (PDF)

Säkerhetsbesiktning (PDF)

Tillståndsbesiktning

Underhållsbesiktning (PDF)

Verse