Service

Webb_Service.jpg

Infranord arbeider med å utvikle innovative løsninger for jernbanen og å føre infrastrukturen fremover. Vi har nylig rustet opp maskinparken og sørget for at de riktige ressursene skal være tilgjengelige. I tillegg har vi utviklet en ny tiltakspakke for å forebygge togforstyrrelser. Pakkeløsningen heter SpårEffekt og er skreddersydd med tanke på forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere forstyrrelser om vinteren.

Gjennom ekstra grundige besiktigelser kan vi gi sporeieren informasjon som hvilket arbeid som er nødvendig på et anlegg. Det kan for eksempel handle om veksel- og sporutskiftning, sporretting eller skinne- og svilleutskiftning – tiltak som Infranord kan hjelpe til med å utføre.

Som den største aktøren i Sverige på leverandørsiden er Infranord godt forberedt for nye oppdrag. Infranord disponerer de nødvendige ressursene, har god kunnskap om jernbaneanleggene i hele landet og arbeider proaktivt for å fastsette fremtidige behov. 

Infranord arbeider med å innføre en felles arbeidsmetode i samtlige regioner. Dette er et ledd i strategien vår og har som formål å øke effektiviteten og sørge for at kundene våre får samme kvalitet og service samme hvor i landet arbeidet blir utført. Dessuten gir det større fleksibilitet og det går raskere å gjennomføre utbedringer. Kundene våre merker dette gjennom kortere responstid ved forflytning av personale mellom forskjellige prosjekter.