Infranords tjenester - en oversikt

Infranord leverer jernbanetekniske tjenester, alt fra ny- og ombygginger samt drift og vedlikehold av jernbane. Blant Infranords styrker er høy teknisk kompetanse, sterkt sikkerhetsfokus, en velutstyrt maskinpark samt god geografisk dekning.